Můžete od nás očekávat okamžitou profesionální pomoc za bezkonkurenční ceny

Ještě dnes ale i kdykoliv později můžete využít bezplatné odborné telefonické a mailové konzultace. Zítra můžete obdržet nezávaznou cenovou nabídku, která nebude mít konkurenci. Dále Vám zašleme návrh smlouvy o dílo v dostatečném předstihu k prostudování před jejím podpisem.

Vyšleme specialisty přímo k Vám do domu na konzultace, prezentace na schůzích a valných hromadách. Inženýři provedou odborné zaměření a zakreslení všech jednotek v nejmodernější formě. Po konzultacích obdržíte nejnovější Stanovy společenství vlastníků a Prohlášení o rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám (Prohlášení vlastníka dle NOZ), vytvořené na míru přesně podle Vašich potřeb a požadavků.

Pomůžeme Vám zorganizovat schvalovací proces nových dokumentů na schůzi družstva nebo na valné hromadě S.R.O. Všechny procesy a dokumenty veřejně obhájíme. Dodáme Vám vypracované smlouvy o převodech jednotek, nebo dle Vašeho přání sami zajistíme jednání s budoucími vlastníky jednotek, organizačně zajistíme jejich ověřené podpisy na smlouvách, abyste se nemuseli nijak zatěžovat administrativou.

Zajistíme kompletní servis na Katastru nemovitostí (vytvoření a převody jednotek) a dále na příslušném rejstříkovém soudě (právní vznik Společenství vlastníků). Vyřešíme za Vás jednání na příslušném finančním úřadě (daň z nabytí nemovitosti - osvobození od této daně, poradíme, vyplníme a podáme příslušné formuláře).

Dále Vám můžeme nabídnout na klíč za sníženou cenu likvidaci družstva či S.R.O.

Za velmi výhodných podmínek můžeme převzít kompletní správu Vašeho domu a zůstat nadále Vašimi spolehlivými partnery a poradci.

Garantujeme do 30 dnů:

  • Zaměření bytů a nebytových prostor, prohlášení vlastníka a stanovy SVJ
  • Založení a vznik SVJ, převody bytů a nebytových prostor
  • Likvidace družstva či S.R.O.

Příklady našich cen

Pět cenových modelů pěti bytových domů o různém počtu jednotek. Ceny jsou konečné.Nejčastěji hledáte

nejlevnější rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám, prohlášení vlastníka, zaměření jednotek podle NOZ, založení SVJ, společenství vlastníků jednotek 2014, převody bytů členům družstva, společníkům SRO, likvidace družstva, likvidace SRO, nový Občanský zákoník, privatizace bytů, transformace družstev, změna vlastnictví, správa nemovitostí

Naše odbornost


HTML5 templates